V letošním ročníku se budete moci podívat na následující soubory. Jsme rádi, že přijali naše pozvání.

Folklorní soubor Gaudeamus Vysoké školy ekonomické v Praze

Vedoucí souboru: Věra Fenclová
Vedoucí muziky: Milan Buňata
Vedení taneční přípravky: Iva Krištoufková, Linda Hubičková
Pěvecká příprava: Marie Kožená, Dagmar Majnušová
Web: www.gaudeamus-folklor.cz
Facebook: Gaudeamus VŠE, Praha

Kořeny souboru Gaudeamus VŠE sahají až do roku 1949. V příštím roce tak soubor oslaví 70 let svého založení. Zřizovatelem je Vysoká škola ekonomická v Praze a jeho členy jsou studenti a absolventi VŠE a dalších pražských vysokých a středních škol.

Svou tvorbou se Gaudeamus VŠE zaměřuje na jevištní zpracování českého lidového umění. Své místo si vydobyl především výběrem námětů, neobvyklým a často překvapivým zpracováním motivů lidové kultury, humorem a velkým zaujetím všech interpretů.

Folklorní soubor Gaudeamus VŠE se účastní festivalu Mělnický Vrkoč již poněkolikáté. Letos si pro diváky připravil kromě jiného Staropražské tance. Tato choreografie vznikla pro Strážnici 2016 rekonstrukcí a doplněním staršího úspěšného souborového čísla. Bylo docela náročné přepnout z obkročáků, polek, mateníků do oněch let, kdy se tančil paták, potápka, zněly písně Na Pankráci, na malým vršíčku, na Břežanku do Vršovic chodili pardálové a kdy, jak v knize "Zábava a slavnosti Staré Prahy" uvádí Zdenek Míka, popularitu získal "egyptský" pochod Karla Pospíšila Bai-kai-lai, zpívaný během jubilejní výstavy roku 1908 a nazvaný podle stolní společnosti, která se tam scházela ve výstavní restauraci U Slona.

Každým rokem připravuje „Večer se souborem Gaudeamus VŠE a jeho hosty“ v Divadle u Hasičů. Letošní se uskuteční v sobotu 8. 12. v 18.hodin. Jste srdečně zvání!

Chodský soubor Mrákov

Předsedkyně sdružení: Ludmila Kašová
Vedoucí souboru: Josef Nejdl
Vedoucí tanečníků: Jan Randa
Kapelník muziky: Josef Jarábek
Web: www.mrakovskysoubor.cz

Soubor byl založen v roce 1961 a od svého založení absolvoval celou řadu vystoupení na domácí půdě i v zahraničí, na festivalech lokálního i mezinárodního charakteru, v současné době soubor čítá 25 členů prakticky všech věkových kategorií (soubor spolupracuje s dětským souborem Mráček). Program souboru je zaměřen na prezentaci tradiční lidové kultury Dolního Chodska, místních lidových písní a tanců, jež soubor zaznamenává přímo v malebném prostředí malebných chodských vesnic. Rovněž kroje, přizpůsobené současným materiálům, jsou vyzdobeny výšivkami podle tradičních metod. Od roku 1978 má soubor vlastní dudáckou muziku, která svým temperamentem a podmanivou muzikou navazuje na umění proslulých chodských dudáků. Soubor každoročně pořádá v Mrákově vždy 1. sobotu po 10. srpnu (sv. Vavřinec) vlastní festival "Chodská hyjta".

Chodsko patří mezi nejatraktivnější oblasti v České republice, rozprostírající se kolem kdysi královského města Domažlice, a dnes rozumíme tímto regionem pohraniční oblast na rozhraní Českého lesa, Šumavy a Bavorska, zahrnující 11 historických chodských obcí - Postřekov, Klenčí, Chodov, Draženov, Újezd, Stráž, Tlumačov, Mrákov, Klíčov, Chodská Lhota a Pocinovice (seřazeno od západu k východu).

Částečně díky zdejší malebné krajině, částečně díky bohaté a velmi zajímavé historii. Nejvíce však zaujme svérázný způsob života místních obyvatel - Chodů, jejich pověstná konzervativnost, až tvrdohlavost, na níž v minulosti tolik doplatili. Na druhé straně tato vlastnost uchovává při životě spoustu prvků, jež v jiných krajích dávno vymizely. Udržuje se spousta rodinných i výročních obřadů (masopust, velikonoce, pouti...), místní obyvatelé hovoří libě znějícím, trochu zpěvným dialektem, ženy dodnes oblékají tradiční lidový kroj.

Folklorní soubor Šáteček

Vedoucí souboru: Jan Kusovský
Vedoucí taneční složky: Václav Klicpera
Web: www.satecek.cz
Facebook: Folklorní soubor Šáteček

Folklorní soubor Šáteček vznikl v roce 1985 na Základní škole v Semicích. O založení folklorního souboru se zasloužil Ing. Oldřich Kusovský společně s učitelkami Marií Procházkovou a Evou Jarešovou a panem učitelem Jiřím Mokrým.

Soubor se skládá ze tří tanečních složek odstupňovaných podle věku (mladší žáci, starší žáci, dospělí) a z lidové muziky. Všechny tyto části souboru se podílejí na společných vystoupeních nejen v České republice, ale i v zahraničí. Hlavní tematické zaměření souboru na folklor středního Polabí vyplývá z regionu, ve kterém soubor působí. V současné době soubor pracuje pod Domem dětí a mládeže v Nymburce. Po stránce hudební spolupracuje s Karlem Krasnickým. Choreografie tanců na míru staví Romana Khauerová.

Motivací činnosti je uchování lidové písně, tanců a zvyků našich předků a snaha pěstovat, jak u aktivních členů souboru, tak i v divácích, kultivovaný vztah k české národní kultuře.

Folklorní soubor Jarošovci

Vedoucí souboru: Jan Úlovec
Vedoucí muziky: Jindřiška Kubecová
Facebook: Folklorní soubor Jarošovci

Folklorní soubor Jarošovci již téměř sedmdesát let neodmyslitelně patří k Mělníku, královskému věnnému městu na soutoku Labe a Vltavy. Malebná krajina Polabí a Podřipska nabízí neomezené zdroje inspirace, kterou soubor čerpá a zpracovává ve svých tanečních a hudebních číslech. Kromě oblasti středních Čech se však v repertoáru objevují i jiné části Čech, například jižní nebo západní.

Soubor za dobu své existence spolupracoval s mnoha významnými umělci a autory, což členům napříč generacemi umožňuje setkání s různými tvůrčími směry a styly.

V rámci svého působení na Mělnicku se soubor snaží podporovat obnovu a udržování zaniklých zvyků a tradic – například masopustní obchůzky, Trojickou pouť nebo kácení máje. Mezi tradiční akce patří místní folklorní festival Mělnický Vrkoč, Mělnické Vinobraní či vánoční koncert pořádaný spolu se souborem Jarošáček.

U příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa soubor rozšířil již tak rozsáhlý krojový fundus o sváteční mělnické kroje rekonstruované podle původních dochovaných krojů. Tanečnice se v nich poprvé představily letos v únoru příznačně v rámci vystoupení na Česko-slovenském plese v Obecním domě v Praze.

Dětský folklorní soubor Jarošáček

Vedoucí a choreografka: Mgr. Šárka Kuželová
Vedoucí muziky: Jindřiška Kubecová
Předseda Sdružení DFSJ: Ing. Jiří Čermák
Web: www.jarosacek.cz
Facebook: Dětský folklorní soubor Jarošáček

Dětský folklorní soubor Jarošáček z Mělníka vznikl v roce 1994. Jeho činnost zajišťuje Sdružení rodičů a přátel a velkou podporu má soubor i ve vedení města Mělníka. V souboru pracují tři věkové skupiny. V roce 2018 oslaví soubor 24 let od svého založení, které byly naplněny mnoha úspěchy na poli „soutěžním a přehlídkovém“ i na „poli festivalovém“ tuzemském a zahraničním. Mezi poslední patří krásná účast na Polabských slavnostech v Drážďanech a:na Lučeneckých hodech v našem družebním městě. Letos se děti těší do Chorvatska. Ale hlavní činnost souboru směřuje domů, do Mělníka a jeho okolí. Soubor nechybí na Mělnickém Vinobraní, Masopustu, Vynášení Smrti, Kácení Máje a dalších tradičních akcí, ke kterým patří i vánoční koncerty, kde úzce spolupracuje i s dospělým souborem Jarošovci. Je členem sdružení Mělnický Vrkoč. Na letošním ročníku se představí s tematicky zaměřenými choreografiemi.

Taneční studio JK

Vedoucí souboru: Mgr. Šárka Kuželová

Taneční studio JK tvoří volné seskupení 10 děvčat kolem 11- ti let věku, které baví tanec. Skupina pracuje 5 let a není zaměřena pouze na jeden druh tanečního žánru. Neklade si za cíl dosahovat vrcholných tanečních výkonů, ale tančí si pro radost.

Grup de Balls Populars Les Folies de Carcaixent

Vedoucí souboru: Salvador Ferrís Cerveró
Vedoucí taneční složky: Francesc Xavier Rausell Adrian
Vedoucí muziky: Artur Puchalt Gómez
Web: www.lesfoliesdecarcaixent.wordpress.com
Facebook: Grup de Balls Populars, Les Folies de Carcaixent

Soubor lidových tanců Les Folies vznikl v r. 1998 za účelem obnovení a udržování folkloru města Carcaixent ležícího ve valencijském regionu Ribera del Júcar.

Od r. 2005 se soubor téměř výhradně zaměřuje na starou valencijskou taneční školu. A čítá celkem 60 tanečníků a hudebníků. Většina z nich se etnografické a badatelské činnosti tamní lidové kultury věnuje profesně.

Od svého založení se soubor cíleně zaměřuje na podrobnou analýzu valencijského folkloru a soustředí se na jeho znovuoživení v moderní podobě, avšak zároveň věrného tradici. Hudba, tance a kroje totiž potřebují neustálou revizi, která je přizpůsobí potřebám a přáním dnešní společnosti. A pouze studiem je možné jim lépe porozumět a prezentovat je jakožto součást lidové kultury a zároveň výchozí bod antropologického výzkumu.

Dětský folklorní soubor Radosť

Vedoucí souboru: Mgr. Marcela Janštová
Vedoucí muziky: Martina Marcineková

Dětský folklorní soubor Radosť vznikl v Lučenci a za více než 20 let se v něm vystřídaly děti všech věkových kategorií. Tance a dětské písně pocházejí hlavně z oblasti Novohradu a Podpolaní a jedná se především o pásma dětských her.

Soubor se účastní mnoha soutěží dětských folklorních souborů a folklorních festivalů jako například Slavnosti pod Pol’anou či Kokavské koliesko a dalších festivalů ve svém okolí i v zahraničí.

Dnes je soubor rozdělen do několika oddělení a tancuje v něm přibližně 60 dětí.