V letošním ročníku se budete moci podívat na následující soubory. Jsme rádi, že přijali naše pozvání.

  • Šafrán z Jablonce nad Nisou
  • Dětský folklorní soubor Šafránek z Jablonce nad Nisou
  • Folklorní soubor Krušnohor z Chomutova
  • Národopisný soubor Postřekov
  • Folklorní soubor Čtyřlístek z Nového Strašecí

Těšit se samozřejmě můžete i na domácí soubory

Folklorní soubor Jarošovci

Vedoucí souboru: Jan Úlovec
Vedoucí muziky: Jindřiška Kubecová
Facebook: Folklorní soubor Jarošovci

Folklorní soubor Jarošovci již sedmdesát let neodmyslitelně patří k Mělníku, královskému věnnému městu na soutoku Labe a Vltavy. Malebná krajina Polabí a Podřipska nabízí neomezené zdroje inspirace, kterou soubor čerpá a zpracovává ve svých tanečních a hudebních číslech. Kromě oblasti středních Čech se však v repertoáru objevují i jiné části Čech, například jižní nebo západní.

Soubor za dobu své existence spolupracoval s mnoha významnými umělci a autory, což členům napříč generacemi umožňuje setkání s různými tvůrčími směry a styly. V rámci svého působení na Mělnicku se soubor snaží podporovat obnovu a udržování zaniklých zvyků a tradic – například masopustní obchůzky, Trojickou pouť nebo kácení máje. Mezi tradiční akce patří místní folklorní festival Mělnický Vrkoč, jehož je spolupořadatelem, Mělnické Vinobraní či vánoční koncert pořádaný spolu se souborem Jarošáček.

Dětský folklorní soubor Jarošáček

Vedoucí a choreografka: Mgr. Šárka Kuželová
Vedoucí muziky: Jindřiška Kubecová
Choreografka: Mgr. Šárka Kuželová
Předseda Sdružení DFSJ: Aneta Honzíková
Web: www.jarosacek.cz
Facebook: Dětský folklorní soubor Jarošáček

Dětský folklorní soubor Jarošáček z Mělníka vznikl v roce 1994. Soubor je spjat především se jménem Mgr. Šárky Kuželové, která byla vedoucí Jarošáčku do roku 2020. Jeho činnost zajišťuje Sdružení rodičů a přátel a velkou podporu má i ve vedení města Mělníka. V souboru pracují tři věkové skupiny. V roce 2019 oslavil Jarošáček 25 let od svého založení, které byly naplněny mnoha úspěchy na poli „soutěžním a přehlídkovém“ i na „poli festivalovém“ tuzemském a zahraničním. Letos se děti těší na festival do Chorvatska. Hlavní činnost souboru směřuje domů, do Mělníka a jeho okolí. Soubor nechybí na Mělnickém vinobraní, masopustu, vynášení smrti a dalších tradičních akcí, ke kterým patří i vánoční koncerty, kde úzce spolupracuje i s dospělým souborem Jarošovci. Je členem sdružení Mělnický Vrkoč. Na letošním ročníku se představí s tematicky zaměřenými choreografiemi.