V letošním ročníku se budete moci podívat na následující soubory. Jsme rádi, že přijali naše pozvání.

Soubor valašských písní a tanců Jasénka

Historie Souboru valašských písní a tanců Jasénka se začala psát v roce 1944 ve vsetínské místní části Jasenka, po níž také soubor nese své jméno. Vznik inicioval Zdeněk Kašpar, legenda valašského folkloru, z jehož jedinečných hudebních úprav a sběrů čerpáme dodnes.

Jasénka je skupinou tanečníků a muzikantů se společnou vášní pro valašské tradice, písně a tanec, které prezentuje jak v původní podobě, tak i na různých úrovních scénické a hudební stylizace. Taneční repertoár zahrnuje točivé a figurální tance Valašska, zejména Horního Vsacka, které se nachází u samotných hranic se Slovenskem. Tanečníky doprovází Cimbálová muzika Jasénka s primášem Janem Vaculínem.

Většina členů souboru prošla dětským souborem Malá Jasénka a mnohé folklorní zápal přivedl až ke studiu etnologie či herectví.

Taneční vystoupení vždy doprovází dudácká muzika, která hraje v klasickém obsazení – housle, basa, viola a dudy v d-dur. Nedílnou součástí souboru je ženská pěvecká skupina, která se zaměřuje na lidovou úpravu písní v trojhlasém provedení. Tanečníci předvádějí jevištní zpracování jihočeských lidových zvyků a řemesel. A to například Masopustní koleda, Výlov jihočeského rybníka či Řemeslnická pásma. Typickou ukázkou tanečního projevu našich předků jsou doudlebské kolové tance, jejichž historie sahá až do 16. století.

Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit

Vedoucí souboru: Miroslav Stecher
Vedoucí taneční složky: Petr Hlinka
Web: www.souborusvit.cz
Facebook: JSPT Úsvit České Budějovice
Kontakt: jsptusvit@email.cz

Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit, má svůj domov v srdci jižních Čech – v královském městě České Budějovice. Soubor byl původně založen jako studentský soubor Pedagogické školy, jehož posláním bylo studovat, předvádět a šířit lidové písně, tance a zvyky. Tradici a folklór převážně z Doudlebska zachovává již 65 let. Nyní tvoří pilíře JSPT Úsvit tři základní složky – taneční složka, pěvecká složka a malá dudácká muzika.

Taneční vystoupení vždy doprovází dudácká muzika, která hraje v klasickém obsazení – housle, basa, viola a dudy v d-dur. Nedílnou součástí souboru je ženská pěvecká skupina, která se zaměřuje na lidovou úpravu písní v trojhlasém provedení. Tanečníci předvádějí jevištní zpracování jihočeských lidových zvyků a řemesel. A to například Masopustní koleda, Výlov jihočeského rybníka či Řemeslnická pásma. Typickou ukázkou tanečního projevu našich předků jsou doudlebské kolové tance, jejichž historie sahá až do 16. století.

Folklorní soubor Jarošovci

Vedoucí souboru: Jan Úlovec
Vedoucí muziky: Jindřiška Kubecová
Facebook: Folklorní soubor Jarošovci

Folklorní soubor Jarošovci již téměř sedmdesát let neodmyslitelně patří k Mělníku, královskému věnnému městu na soutoku Labe a Vltavy. Malebná krajina Polabí a Podřipska nabízí neomezené zdroje inspirace, kterou soubor čerpá a zpracovává ve svých tanečních a hudebních číslech. Kromě oblasti středních Čech se však v repertoáru objevují i jiné části Čech, například jižní nebo západní.

Soubor za dobu své existence spolupracoval s mnoha významnými umělci a autory, což členům napříč generacemi umožňuje setkání s různými tvůrčími směry a styly.

V rámci svého působení na Mělnicku se soubor snaží podporovat obnovu a udržování zaniklých zvyků a tradic – například masopustní obchůzky, Trojickou pouť nebo kácení máje. Mezi tradiční akce patří místní folklorní festival Mělnický Vrkoč, Mělnické Vinobraní či vánoční koncert pořádaný spolu se souborem Jarošáček.

U příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa soubor rozšířil již tak rozsáhlý krojový fundus o sváteční mělnické kroje rekonstruované podle původních dochovaných krojů. Tanečnice se v nich poprvé představily letos v únoru příznačně v rámci vystoupení na Česko-slovenském plese v Obecním domě v Praze.

Dětský folklorní soubor Jarošáček

Vedoucí a choreografka: Mgr. Šárka Kuželová
Vedoucí muziky: Jindřiška Kubecová
Předseda Sdružení DFSJ: Ing. Jiří Čermák
Web: www.jarosacek.cz
Facebook: Dětský folklorní soubor Jarošáček

Dětský folklorní soubor Jarošáček z Mělníka vznikl v roce 1994. Jeho činnost zajišťuje Sdružení rodičů a přátel a velkou podporu má soubor i ve vedení města Mělníka. V souboru pracují tři věkové skupiny. V roce 2018 oslaví soubor 24 let od svého založení, které byly naplněny mnoha úspěchy na poli „soutěžním a přehlídkovém“ i na „poli festivalovém“ tuzemském a zahraničním. Mezi poslední patří krásná účast na Polabských slavnostech v Drážďanech a:na Lučeneckých hodech v našem družebním městě. Letos se děti těší do Chorvatska. Ale hlavní činnost souboru směřuje domů, do Mělníka a jeho okolí. Soubor nechybí na Mělnickém Vinobraní, Masopustu, Vynášení Smrti, Kácení Máje a dalších tradičních akcí, ke kterým patří i vánoční koncerty, kde úzce spolupracuje i s dospělým souborem Jarošovci. Je členem sdružení Mělnický Vrkoč. Na letošním ročníku se představí s tematicky zaměřenými choreografiemi.

Folklorní soubor Lučinka

Vedoucí souboru: Tereza Johnová a Šárka Křížková
Web: www.fslucinka.wz.cz

Folklorní soubor Lučinka vznikl v roce 1987 na Praze 13 pod vedením Bohunky Kaucké. Od svého založení sdružuje děti a mládež ze širokého okolí, které díky svým tancům a písním seznamují veřejnost s českým folklorem. Kromě vystoupení v České republice soubor také několikrát vyrazil do zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko či Řecko). V roce 2007, při příležitosti 20. výročí, vznikla i dospělá část souboru pod novým vedením tanečníků vycházejících z dětské Lučinky, v čele s Terezou Hrazdírovou a Šárkou Křížkovou. Tento mladý kolektiv, povětšinou tančící v Lučince již od dětství, převzal vedení nad celým souborem, a dodnes - kromě svých vlastních tanečních programů – organizuje také děti z Lučinky a předává jim své mnohaleté zkušenosti. V současné době hudebně doprovází dětskou část Muzička pod vedením Petra Hubáčka. K tomu soubor spolupracuje i s lidovou muzikou Praštěnka, která hraje jak dětem, tak dospělým.

Muzika Praštěnka

Muzika Praštěnka vznikla v roce 2010 proto, aby doprovázela tanečníky z Folklorního souboru Laskavec, ale také jako další příležitost pro muzikanty si zahrát. V roce 2013 se osamostatnila a začala vystupovat pod názvem Praštěnka. V současnosti muzika spolupracuje s Folklorním souborem Lučinka. V repertoáru lze nalézt převážně chodské a jihočeské písně. Složení muziky je tradiční - housle, klarinet, dudy, basa. Praštěnka pravidelně vystupuje na Pošumavských věnečcích v Praze a na zavírání hory v Kadani, zúčastnila se středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť, 20. mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích a vystoupila také na vernisáži výstavy Venkov v Musaionu či na Dětské folklorní zahradě.

Horácký folklorní soubor Bajdyš

Vedoucí souboru: Mgr. Šárka Nohová
Primáška muziky: Sabina Mrňová
Web: www.bajdys.cz
Kontakt: mgrsarkanohova@gmail.com

Horácký folklorní soubor Bajdyš vznikl v Třebíči v roce 1984. V současné době působí pod záštitou Základní umělecké školy a své členy si vychovává od útlého věku v dětském souboru Bajdyšek. Proč právě Bajdyš? Je to jeden z charakteristických horáckých tanců, který svým humorným dějem a divokostí téměř přesně vystihuje duši mladých tanečníků a tanečnic. Z tanečníků a hudebníků vyzařuje mládí a radost, proto se soubor orientuje na pohybové ztvárnění folklóru a zpracovává různě žertovné motivy ze života (taneční pásma Žertovné, Bajdyš, Hospoda, Horácké skočné, Hačau - polka, Vánoce na Horácku, mužské tance s košťaty), milostná témata (Láska a peníze) a rekrutské tance. Většinu repertoáru tvoří tance z horáckého regionu, ale jsou zde zařazeny i tance z Valašska, Kopanic a Slovenska (Zemplín, Šariš, Myjava).