V letošním ročníku se budete moci podívat na následující soubory. Jsme rádi, že přijali naše pozvání.

Těšit se samozřejmě můžete i na domácí soubory

Folklorní soubor Lučinka

Vedoucí souboru: Šárka Křížková, Tereza Johnová
Vedoucí muziky: Petr Hubáček
Web: www.fslucinka.cz

Folklorní soubor Lučinka vznikl v roce 1987 na Praze 13 pod vedením Bohunky Kaucké. Od svého založení po 20 let sdružoval děti a mládež ze širokého okolí, které díky svým tancům a písním seznamovaly veřejnost s českým folklorem. Kromě vystoupení v České republice Lučinka také několikrát vyrazila do zahraničí a navštívila země jako Slovensko, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko či Řecko. V roce 2007, při příležitosti 20. výročí, vznikla i dospělá část souboru pod novým vedením tanečníků vycházejících z dětské Lučinky, v čele s Terezou Johnovou a Šárkou Křížkovou. Tento mladý kolektiv, povětšinou tančící v Lučince již od dětství, převzal vedení nad celým souborem, a dodnes - kromě svých vlastních tanečních programů – organizuje také děti z Lučinky a předává jim své mnohaleté zkušenosti. V současné době hudebně doprovází dětskou část Muzička pod vedením Petra Hubáčka. K tomu soubor spolupracuje i s lidovou muzikou Praštěnka, která hraje jak dětem, tak dospělým.

Horácký soubor písní a tanců Vysočan

Vedoucí souboru: Josef Dospěl
Vedoucí muziky: Miloslav Teisler
Web: vysocanji.estranky.cz

Soubor písní a tanců Vysočan Hlinsko vznikl v roce 1983 při Městském kulturním klubu Hlinečan, se kterým úzce spolupracuje dodnes. Navázal tak na dětský folklorní soubor Vysočánek, který již v Hlinsku působil od roku 1965. Došlo tím i k tomu, že dospělý soubor nese stejný název jako Horácký soubor písní a tanců Vysočan Jihlava. Shoda názvů je čistě náhodná a oba soubory udržují přátelské vztahy :-)

Hlinecký Vysočan zpracovává folklorní materiál z Hlinecka, jehož územím přímo prochází hranice severního Horácka a východních Čech. Četné sbírky pocházejí právě od hlineckého rodáka a významného občana JUDr. Karla Václava Adámka. Na jeho počest se konají v Hlinsku každoročně Adámkovy folklorní slavnosti a to v malebné historické části zvané „Betlém“. Zde se nachází několik původních roubených staveb, což propůjčuje mezinárodnímu folklornímu festivalu jedinečnou atmosféru. Vysočan reprezentuje svůj region po celé vlasti, projel velký kus Evropy i část Asie. Nejlépe se však cítí doma na Vysočině mezi roubenými chaloupkami na Betlémě a ve skanzenu na Veselém Kopci. Za jeden z největších úspěchů a silných zážitků považuje soubor účinkování na festivalu ve Strážnici. Měl také možnost vystoupit v živém pořadu televize NOE. Momentálně prochází souborem třetí generace tanečníků, muzikantů a zpěváků. V průběhu doby došlo v souborovém prostředí i ke vzniku šesti manželství. V současné době Vysočan čítá 25 členů, primášem muziky je Miloslav Teisler, uměleckým a organizačním vedoucím souboru je Josef Dospěl.

Folklorní soubor Hořeňák z Lázní Bělohrad

Vedoucí souboru: Zdena a Milan Rychterovi
Web: horenak.belohrad.net

Národopisný folklorní soubor písní a tanců HOŘEŇÁK byl založen v roce 1949 a u jeho zrodu stál hudební pedagog, profesor Vratislav Vycpálek. V současné době soubor čítá asi 40 členů. Je sdružován pod záštitou Městského Kulturního Střediska města Lázní Bělohrad. Folklorní soubor HOŘEŇÁK má ve svém programu tance, písně a lidová vyprávění z Podkrkonoší a regionu Hořicka a Novopacka.

Jejich národní kroje byli navrženy pracovníky národopisného muzea v Praze. Od roku 1975 je soubor organizátorem folklorních slavností písní a tanců, Pod Zvičinou, v Lázních Bělohrad, které se konají v polovině června. Národopisný soubor HOŘEŇÁK se v minulosti účastnil mnoha mezinárodních folklorních festivalů téměř po celé Evropě, v Jižní a Severní Americe a v Asii.

Dětský folklórní soubor Hořeňáček z Lázní Bělohrad

Vedoucí souboru: Zdena a Milan Rychterovi
Web: horenak.belohrad.net

Dětský folklorní soubor Hořeňáček vznikl v roce 1975 a od doby svého založení dosáhl mnoha úspěchů na národních přehlídkách i dětských folklorních soutěžích. Účinkoval na festivalech "U nás na Náchodsku", ve Strážnici, Šumperku, Luhačovicích, Kyjově, na zemské přehlídce v Pardubicích a jinde.

Soubor se zabývá zpracováním lidového umění, to je písněmi, tanci, dětskými hrami, na jejichž podkladě se snaží rozvíjet dětskou hudebnost, rytmické cítění a pohybovou kulturu. Ve svém repertoáru má písně a tance z Podkrkonoší a podhorských oblastí Čech. Návrhy na kroje provedlo Národopisné muzeum v Praze. Ze zahraničních zájezdů to bylo Polsko, Německo, Maďarsko, Slovensko, Francie, Litva, Turecko a jiné.

Jihočeský folklórní soubor Lučina z Českých Budějovic

Vedoucí souboru: Gabriela Minksová
Vedoucí muziky: Jan Novotný
Web: www.souborlucina.cz

Současný soubor Lučina byl znovu založen v létě roku 2010 a to po 38 letech. Obnovily se staré a opravdu původní doudlebské kroje a skupina složená z dřívějších tanečníků Lučiny, jejich dětí a dalších milovníků folklóru se dala do leckdy těžké práce.

Díky dobré paměti a velké chuti do tance celého souboru se dalo dohromady první (původní) doudlebské pásmo, které s různými obměnami a přídavky tančíme dodnes.

Folklorní soubor Jitřenka Dolní Čermná

Vedoucí souboru: Yvona Rybová
Vedoucí muziky: Eliška Zpěváková
Web: jitrenka-folklor.cz

Soubor byl původně založen v roce 1995 při Základní škole Vincence Junka v Dolní Čermné jako dětský folklorní soubor. Hlavním impulsem pro jeho vznik byly pravidelně se pořádající Čermenské slavnosti (Mezinárodní folklorní festival), jenž vždy na konci června hostí zahraniční i domácí folklorní soubory. Posledních 5 let se Jitřenka prezentuje jako soubor dospělých s 25-ti stálými členy. Za tu dobu absolvovala mnohá úspěšná vystoupení na domácí i zahraniční scéně (Slovensko, Polsko, Slovinsko, Německo, Lotyšsko, Itálie, Chorvatsko, Bulharsko, Kostarika) a pořádá řadu koncertů i vystoupení při nejrůznějších slavnostních příležitostech.

Rozmanitý repertoár, který po celou dobu vytváří Yvona Rybová, čerpá hlavně z dochovaných regionálních pramenů sběratelů lidových písní a tanců, nejvíce pak z Rychnovska a okolí Žamberka. Vlastní choreografie zahrnují tematická pásma i jednotlivé tance, typické pro východní Čechy. Těmi jsou mateníky, obkročáky, řezanky nebo tance Mazura či Břitva. Zároveň se Jitřenka nebojí předvádět i něco z modernějších tanců, například formou předtančení v době plesové sezóny. Soubor doprovází v současné době lidová muzika pod vedením Elišky Zpěvákové. Vedoucí souboru je od jeho založení Yvona Rybová.

Lidová muzika z Chrástu

Web: www.chrlis.cz

Jsme muzikanti, kteří se s chutí věnují lidové hudbě. Každý z nás je jiný, a svoji různost vnímáme jako příležitost a dar. Většinou jsme vyrostli v prostředí folklorních souborů, vážíme si tradic (západo-)českého folklorismu, baví nás ale hledat a překračovat jeho hranice. Spojuje nás radost z lidových melodií a textů, kterou se snažíme předávat dál. Hrajeme na klasické smyčcové a dechové nástroje, v některých aranžích využíváme také české dudy. Rádi hrajeme při masopustech nebo svatbách, doprovázíme Českou mši vánoční, jezdíme na malé i velké folklorní festivaly, užíváme si akce s žánrovým přesahem. Vystupujeme ve stylizovaných krojích nebo v civilním oblečení. Netančíme, ale dokážeme zahrát k tanci dlouho do noci.

Základem našeho repertoáru jsou písně z jižních a západních Čech. V současnosti jsme jedinou kapelou v České republice, která se věnuje folkloru Lužických Srbů, malého národa žijícího blízko českých hranic, v Sasku a Braniborsku. Do Lužice jezdíme pravidelně, mezi Srby máme přátele. Vzácné a na naší straně hranice zatím takřka neobjevené písně Lužických Srbů jsou pro nás jednou z cest k tradici a folkloru.

Taneční skupina EFK

Vedoucí souboru: Adéla Kašparová
Web: www.efkdancefamily.cz

Taneční skupina EFK funguje v Milevsku (jižní Čechy) již od roku 2007. Její zaměření je street dance, b-boying, ale i všeobecné taneční vzdělání s prvky contemporary. Tanečníci z EFK se pravidelně zúčastňují soutěží, battlů, ale také vytvářejí divadelní představení na různorodá témata.

Dosavadně nejvyšší získaný titul je 1.místo na Mistrovství Evropy v kategorii základní liga hop hop. Vedoucí skupiny, Adéla Kašparová, je studentkou choreografie na pražské HAMU a ve své tvorbě s EFK proto využívá umělecké prvky získané v rámci studia.

Taneční kroužek Veltrusy

Vedoucí souboru: Kateřina Dvořáková

Taneční kroužek Veltrusy vznikl v říjnu r. 2016 pod záštitou ASPV (Asociace sportu pro všechny). Navštěvují ho děti ve věku od 5 do 10 let pod vedením mělnické rodačky Kateřiny Dvořákové. Po dobu svého působení se prezentuje především na akcích pořádaných městem Veltrusy. Na Mělnickém Vrkoči se letos představí publiku již počtvrté.

Folklorní soubor Jarošovci

Vedoucí souboru: Jan Úlovec
Vedoucí muziky: Jindřiška Kubecová
Facebook: Folklorní soubor Jarošovci

Folklorní soubor Jarošovci již sedmdesát let neodmyslitelně patří k Mělníku, královskému věnnému městu na soutoku Labe a Vltavy. Malebná krajina Polabí a Podřipska nabízí neomezené zdroje inspirace, kterou soubor čerpá a zpracovává ve svých tanečních a hudebních číslech. Kromě oblasti středních Čech se však v repertoáru objevují i jiné části Čech, například jižní nebo západní.

Soubor za dobu své existence spolupracoval s mnoha významnými umělci a autory, což členům napříč generacemi umožňuje setkání s různými tvůrčími směry a styly. V rámci svého působení na Mělnicku se soubor snaží podporovat obnovu a udržování zaniklých zvyků a tradic – například masopustní obchůzky, Trojickou pouť nebo kácení máje. Mezi tradiční akce patří místní folklorní festival Mělnický Vrkoč, jehož je spolupořadatelem, Mělnické Vinobraní či vánoční koncert pořádaný spolu se souborem Jarošáček.

Dětský folklorní soubor Jarošáček

Vedoucí a choreografka: Mgr. Šárka Kuželová
Vedoucí muziky: Jindřiška Kubecová
Choreografka: Mgr. Šárka Kuželová
Předseda Sdružení DFSJ: Aneta Honzíková
Web: www.jarosacek.cz
Facebook: Dětský folklorní soubor Jarošáček

Dětský folklorní soubor Jarošáček z Mělníka vznikl v roce 1994. Soubor je spjat především se jménem Mgr. Šárky Kuželové, která byla vedoucí Jarošáčku do roku 2020. Jeho činnost zajišťuje Sdružení rodičů a přátel a velkou podporu má i ve vedení města Mělníka. V souboru pracují tři věkové skupiny. V roce 2019 oslavil Jarošáček 25 let od svého založení, které byly naplněny mnoha úspěchy na poli „soutěžním a přehlídkovém“ i na „poli festivalovém“ tuzemském a zahraničním. Letos se děti těší na festival do Chorvatska. Hlavní činnost souboru směřuje domů, do Mělníka a jeho okolí. Soubor nechybí na Mělnickém vinobraní, masopustu, vynášení smrti a dalších tradičních akcí, ke kterým patří i vánoční koncerty, kde úzce spolupracuje i s dospělým souborem Jarošovci. Je členem sdružení Mělnický Vrkoč. Na letošním ročníku se představí s tematicky zaměřenými choreografiemi.

Veronika Helclová a Julie Vojtkuláková

Veronika Helclová a Julie Vojtkuláková spolu tančí již od dětství. Začínaly v dětském folklorním souboru Jarošáček, kde se jejich cesty spojily a pokračovaly také v ZUŠ Mělník, kde se věnovaly současnému tanci. Julie později studovala na Pražské taneční konzervatoři se zaměřením na lidový tanec a moderní tanec, kterou úspěšně absolvovala v roce 2020 a nyní je vedoucí DFS Jarošáček.

Veronika studuje na Konzervatoři Duncan centre v Praze, obor současný tanec, kde nyní úspěšně složila maturitní zkoušku a pokračuje v absolventském studiu. Společně se snaží divákovi přiblížit lidový tanec v netradiční formě, proto ve své choreografii propojily současný tanec s lidovými prvky.

Dětské loutkové divadlo AJAJ

Připravili: Karolina Tremel Humlová, Filip Huml
Scénografie: Apolena Tremel
Facebook: AJAJ loutkové divadlo

Dětské loutkové divadlo AJAJ z Mělníka. „Děti hrají dětem“ uvede pohádku Líné království.

Nenechte si ujít loutkovou pohádku divadla AJAJ, která je plná lidových písniček, smíchu a hudby. Vypráví o tom, že bez práce sice můžou být koláče, ale chybí přátelství a láska.